Kevad 2018 keskkonnahindamise tulemused

Mis on kevadeks tehtud ja millele edaspidi tähelepanu pöörata.

  1. Koridoris on stend, mille sisu viitab sellele, et oleme keskkonnasõbralik lasteaed. Rühmade nädalakavades ja tegevustes on keskkonnateemad, millega vanemad saavad alati tutvuda.
  2. Nüüdseks on teada, et saame jõuludeks remonditud ja  korralikult soojustatud maja.
  3. Oleme saanud ise teadlikuks ja soovitanud lapsevanematel ja õpetajatel vältida hambapastat ja kosmeetikatooteid, mis sisaldavad mikroplaste.
  4. Oleme uurinud meie toodetud jäätmete hulka ja proovime seda vähendada.
  5. Oleme teinud kaardid sellest, kui kaugel lapsed ja õpetajad lasteaiast elavad ja arutanud, millise transpordiga (või jala) oleks neil kõige parem lasteaeda tulla.
  6. Oleme vaadelnud ja võrrelnud veekulu erinevatel kuudel käesoleva aasta jooksul ja erinevatel aastatel ning tõdenud, et meie veekulu on olnud väga stabiilne.


1. Peame veel selgitustööd tegema, et meie allhankijad, sh toitlustaja, ja tarnijad teaksid ja arvestaksid sellega, et vajame keskkonnasõbralikult toodetud materjale ja vahendeid.
2. Leidma õuealal ala, kus muru ei niideta ning lapsed saavad taimi ja putukaid uurida.
3. Hakkama edaspidi kasutama koristamisel ja nõude pesemisel loodussäästlikke puhastusvahendeid.

Kommentaarid