Isadepäeva puhul korraldasime peredele perepäeva, mille käigus koguti erinevates rühmades templeid, lunastades neid erinevate tegevuste ja mängude käigus.

Metoodikatoas tuli templi lunastamiseks kõigepealt rebida jääkmaterjalist puuleht, vastata Rohelise viktoriini küsimustele ja kirjutada need vastused rebitud puulehele.
Puulehti rebiti 83, neist täiesti õigesti pakuti lasteaia õuealal kasvavaid puid ja elutsevaid loomi 16 vastaja poolt, 6 tõi neid välja palutust vähem ja 61 lisas selliseid puid, mis mis meie õuealal ei kasva.

39 vastajat, ehk üle poolte vastas, et saab aru, et meie lasteaed on keskkonnasõbralik.  Enamuse poolt pakuti, et nad saavad selle järele aru, et me sorteerime prügi. Palju pakkusid, et me arvestame loodusega, meil on ümberringi palju puid ja loodust, et hoiame puhtust, kasutame õppetöös looduslikku materjali ning ei luba õuealal sõita autodel.


Kommentaarid