Protokoll nr 1.

1.       Rohelise Kooli programmi teemad ja tegevused käesolevaks 2017/2018 õppeaastaks.
1.1. Teema ELURIKKUS
Tegevused : „Suure taimejahi“ projektis osalemine, selle raames oma lasteaia elurikkuse kaardistamine ja lasteaia maketile kandmine. Tegevused elurikkuse avardamiseks ja lasteaiaga seotud inimeste ja laste teadlikkuse tõstmiseks.
1.2. Teema PRÜGI ja JÄÄTMED
Tegevused: Taaskasutusmaterjalidest meisterdamine (kaardid, jõulukaunistused jõululaadale ja jõulukuusele.
Jäätmetekke nädala raames töötoad õpetajalt õpetajale taaskasutustehnikate õppimiseks.
Patareide ja küünlaümbriste kogumine.
1.3. Teema GLOBAALNE KODAKONDSUS
Tegevused: e-Twinning partnerkooliga Suurbritannias NorFork Park Schooliga.
Kiusamisest vaba ja Samm-sammult metoodika  kasutamine
Tarkuste hoidiste ja rahvakalendri tähtpäevade abil oma maa ja kultuuritraditsioonide tundmaõppimine.
Erivajadusega lastega arvestamine igapäevaelus.
2.       Keskkonnahindamise küsimuste koostamine ja erinevatele vastajagruppidele jaotamine.
Küsimustikud lisadena kaasas.

Keskkonnatöögrupp:
Helve Pärnits - õppealajuhataja
Katrin Annus - majandusjuhataja
Karolina Määr - lapsevanem
Anne-Mari Metsaar - lapsevanem
Pille Maasik - eripedagoog
Ann-Christine Allik - liikumisõpetaja
Virge Koplimaa – õpetaja abi
Ande Kuul – erirühma õpetaja
Gretel Õigus – erirühma õpetaja
Helve Mällo – vanema rühma õpetaja
Aurika Talts – vanema rühma õpetaja

Annika Talts – 5-6 aastaste rühma õpetaja

Tegevuskava
Seoses Tallinna Männikäbi Lasteaia tervikrenoveerimise algusega teadmata ajal 2018 2.kvartalis, ei ole meil mõtet tegevusi planeerida kevadest pikemaks ajaks, sest ei ole teada, kuidas ja kus me edaspidi tegutseda saame.
Kui see on selgunud, siis saame juba oma tegevusi arvatavasti teadlikumalt edasi planeerida.
AEG
TEGEVUS
September 2017
Alates 28.septembrist liitusime Rohelise Kooli programmiga ja selle programmi raames Toyota projektiga "Suur taimejaht"
Oktoober 2017
Keskkonnatöögrupi liikmete valimine

Lasteaia maketi valmistamine, elurikkuse kaardistamine „Suure Taimejahi“ projekti tarvis
November 2017
Keskkonnaülevaatuse läbiviimine ja tulemuste kaardistamine tegevuseesmärkidena.

Jäätmetekke vähendamine. Prügi sorteerimine, patareide ja küünlaümbriste kogumine
Detsember 2017
Taaskasutusmaterjalide kasutamine jõululaada kauba ja jõulukaunistuste meisterdamiseks.

Prügi sorteerimine, patareide ja küünlaümbriste kogumine.
Jaanuar 2018
Tark tarbimine. Tallinna Vee korraldatud „Veepäev“ ja rühmajutud vee tarbimise teemadel.
Veebruar 2018
Globaalne kodakondsus:
Uurime: kas maakeral on rohkem vett või maad,
Lapsed leiavad gloobusel EESTI.
Eesti kaardi uurimine: Eesti saared, kõrgustikud, veekogud, linnad, külad jne. Võrdlemine teiste riikidega (suurem-väiksem jne.)
Märts 2018
Kaardistame, kui kaugel lapsed ja õpetajad lasteaiast elavad ja arutame, millise transpordiga (või jala) oleks neil lasteaeda kõige parem tulla.
Aprill 2018

Kevadine korduv keskkonnaülevaatus ja selle tulemuste kaardistamine tulevasteks eesmärkideks.
Mai 2017
Tallinna Männikäbi Lasteaia tervikremont, et saaks korralikult soojustatud ja energiasäästlikumaks lasteaiaks.

Kommentaarid