Tegevuskava
Seoses Tallinna Männikäbi Lasteaia tervikrenoveerimise algusega teadmata ajal 2018 2.kvartalis, ei ole meil mõtet tegevusi planeerida kevadest pikemaks ajaks, sest ei ole teada, kuidas ja kus me edaspidi tegutseda saame.
Kui see on selgunud, siis saame juba oma tegevusi arvatavasti teadlikumalt edasi planeerida.
AEG
TEGEVUS
September 2017
Alates 28.septembrist liitusime Rohelise Kooli programmiga ja selle programmi raames Toyota projektiga "Suur taimejaht"
Oktoober 2017
Keskkonnatöögrupi liikmete valimine

Lasteaia maketi valmistamine, elurikkuse kaardistamine „Suure Taimejahi“ projekti tarvis
November 2017
Keskkonnaülevaatuse läbiviimine ja tulemuste kaardistamine tegevuseesmärkidena.

Jäätmetekke vähendamine. Prügi sorteerimine, patareide ja küünlaümbriste kogumine
Detsember 2017
Taaskasutusmaterjalide kasutamine jõululaada kauba ja jõulukaunistuste meisterdamiseks.

Prügi sorteerimine, patareide ja küünlaümbriste kogumine.
Jaanuar 2018
Tark tarbimine. Tallinna Vee korraldatud „Veepäev“ ja rühmajutud vee tarbimise teemadel.
Veebruar 2018
Globaalne kodakondsus:
Uurime: kas maakeral on rohkem vett või maad,
Lapsed leiavad gloobusel EESTI.
Eesti kaardi uurimine: Eesti saared, kõrgustikud, veekogud, linnad, külad jne. Võrdlemine teiste riikidega (suurem-väiksem jne.)
Märts 2018
Kaardistame, kui kaugel lapsed ja õpetajad lasteaiast elavad ja arutame, millise transpordiga (või jala) oleks neil lasteaeda kõige parem tulla.
Aprill 2018

Kevadine korduv keskkonnaülevaatus ja selle tulemuste kaardistamine tulevasteks eesmärkideks.
Mai 2017
Avatud õuemängud kõikide rühmade lastega, õpetajate tehtud looduslikust ja taaskasutusmaterjalist vahenditega kolleegidele vaatamiseks.
Tallinna Männikäbi Lasteaia tervikremont, et saaks korralikult soojustatud ja energiasäästlikumaks lasteaiaks.


Kommentaarid