Keskkonnaülevaatuse tulemused:                                                                        sügis 2017

Juhtkond, lapsevanemad, õpetajad ja lapsed:

Kokkuvõtteks peame pöörama edaspidi tähelepanu sellele, et:

• Majja sisenev külaline (lapsevanem) saaks infot, et oleme keskkonnasõbralik
lasteasutus.
• Et meie allhankijad, sh toitlustaja, ja tarnijad teaksid, et vajame keskkonnasõbralikult
toodetud materjale ja vahendeid, pidada nendega läbirääkimisi.
• Leida õuealal ala, kus muru ei niideta ning lapsed saavad taimi ja putukaid uurida.
• Remontida maja, et ta oleks korralikult soojustatud.
• Leida võimalus haigestunud lapse teistest eraldi paigutamiseks.
• Hakata kasutama koristamisel ja nõude pesemisel loodussäästlikke puhastusvahendeid.
• Soovitada lapsevanematel ja õpetajatel vältida hambapastat ja kosmeetikatooteid,
mis sisaldavad mikroplaste (reklaamides sageli „puhastavad pärlikesed vms).
• Hakata koguma pakendeid muust prügist eraldi.
• Hakata koguma pandipakendeid.
• Uurima, kui palju jäätmeid me toodame.
• Tegema kaardi (skeemi) sellest, kui kaugel lapsed ja õpetajad lasteaiast elavad ja
arutama, millise transpordiga (või jala) oleks neil kõige parem tulla.
• Vaatlema ja võrdlema veekulu erinevatel kuudel ja aastatel.

• Hakkama suvel koguma kastmiseks vihmavett.


Kommentaarid