Alates 28.septembrist 2017 liitus Tallinna Männikäbi Lasteaed Rohelise Kooli programmiga ja selle programmi raames Toyota projektiga "Suur taimejaht"Projekti eesmärgiks on, et lapsed mõistaksid elurikkuse tähtsust ja väärtustaksid seda.

Projektis on õppeaasta jooksul viis peamist tegevust:
  1. Sügisene küsitlus lastele, kuidas nad mõistavad elurikkust
  2. Oma lasteaia õueala elurikkuse kaardistamine ja õueala skeemi/maketi koostamine laste poolt
  3. Õueala elurikkuse suurendamiseks vajalike tegevuste kavandamine ja läbiviimine (näiteks talvine lindude toitmine, lindude pesakastide ja putukahotellide tegemine, liblikaid meelitavate lillepeenarde rajamine jms), taimede, loomade, seente tundmaõppimine.
  4. Vanuserühma jaoks valitud kuue liigi ja nendevaheliste seoste tundmaõppimine
  5. Kevadine küsitlus lastele, kuidas nad mõistavad elurikkust.

Praegu käibki meie lastel taime- ja loomaliikide kaardistamine lasteaia territooriumil ja lasteaia maketi meisterdamine.
Teine tegevus, mis meil praegu käimas, on see, et lapsed valivad oma rühma esindajaid keskkonnatöörühma.


Kommentaarid